M 6 Solar Standard Alutherm Plus

Fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Vynikajúce statické vlastnosti umožňujú stavbu malých ale aj veľkorozmerných konštrukcií bez použitia ocele a iných spevňujúcich prvkov. Systém umožňuje klasické stĺpovo-priečkové konštrukcie, zasklievané prítlačnou lištou, semištrukturálne alebo plne štrukturálne riešenie, s efektom jednoliatej presklenej fasády, alebo jemnými špárovými líniami. M 6 Solar Standard Alutherm Plus je vhodný na konštrukciu závesných fasád. Do fasády je možné vložiť štandardné okná, okná so skrytým krídlom, alebo preklápacie okná.

Ďalšie vlastnosti:

  • Vysoká variabilita konštrukčných riešení vďaka širokej palete stĺpikov, priečnych a krycích líšt.
  • Tepelná izolácia profilov pomocou súvislých plastových izolátorov a EPDM tesnení.
  • Možné zapracovanie štandardných drevených a okenných prvkov (štandardné okná, okná so skrytým krídlom, alebo preklápacie okná), naklonených a polygoniálnych prvkov.

Technické parametre:

  • Pohľadová šírka profilov: 55 mm
  • Maximálna hĺbka stĺpika: 240 mm
  • Zasklenie do šírky: 50 mm
  • Tepelno-izolačné vlastnosti až na úrovni: Uf=1,5W/m2K

Systém certifikovaný najrenomovanejším certifikačným ústavom ift ROSENHEIM Galéria.